2018 06 28 susirinko Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės valdyba į valdybos susirinkimą. Kaip kiekvienas susirinkimas buvo pradėtas nuo gimtadieninių sveikinimų, o po sveikinimų buvo kibta prie darbo. 
Keli svarbūs dalykai kuriems pritarė valdyba: palengvintas verslo plano rengimas pakeičiant ekonominio gyvybingumo rodiklius bei palengvinta paramos išmokėjimo tvarka - leistas sąskaitų apmokėjimas privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

Taip pat susirinkimo metu svarbų dalyką anonsavo susirinkimo pirmininkas Česlovas Neviera, jog Kaišiadorių r. savivaldybės taryba pritarė nuo rudens skirti lėšų įsteigti buhalterio etatą, kuris tvarkytų bendruomenių buhalteriją. Lėšos bus skirtos vietos veiklos grupei, kuri pasirūpins, kad ši paslauga būtų prieinama bendruomenėms. 
Kaip bendruomenės galės pasinaudoti šia galimybe paskelbsime artimiausiu metu.

5.jpg