KVIETIMAS NR. 6

Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus.

Kvietimas Nr.6 galioja nuo 2020 m. spalio 1 d. 08:00 val. iki 2020 m. lapkričio 30 d. 17:00 val.

KVIETIMAS NR.6 GALIOJA ŠIOMS PRIEMONĖMS:

1. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Parama iki 32 000 Eur, paramos intensyvumas iki 95 %
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, įregistruota Kaišiadorių r. sav.

2. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Parama iki 32 000 Eur, paramos intensyvumas iki 80%
Tinkami pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys: labai maža arba maža įmonė įregistruota Kaišiadorių r. sav.

3. Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra
Parama iki 70 000 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, įregistruota Kaišiadorių r. sav.

4. Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“
Parama iki 38 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: labai maža arba maža įmonė; ūkininkas ar kitas fizinis asmuo

5. „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“
Parama iki 32 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Visa informacija apie KVIETIMĄ NR.6 https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-vi.html

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės buveinėje Kęstučio g. 22 Kaišiadorys darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.) ir telefonais: projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800; projekto administratorė Auksė Lebeckienė, tel.: +370 648 03054; viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė, tel.: +370 607 59080; finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel.: +370 607 59305. el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektą remia Lietuvos Respublika

 

1

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos